Βόλτα με ποδήλατα στο νησί και μεσημεριανό φαγητό με φόρεμα CELIA DRAGOUNI (www.celiadragouni.com), γυαλιά GIVENCHY (www.panaidis.gr) και ΥΕΕΖΥ sneakers!

Bicycle ride around the island wearing CELIA DRAGOUNI dress (www.celiadragouni.com), GIVENCHY sunnies (www.panaidis.gr) and ΥΕΕΖΥ sneakers!

 

Το βράδυ για ποτάκια στο HONOLULU bar και το παραδοσιακό παγωτό μηχανής στην επιστροφή στο ξενοδοχείο!

Evening cocktails at HONOLULU bar and an ice cream on my way back to the hotel!