Επόμενη μέρα στην παραλία με μαγιώ VANDAZZZ (www.vandazzz.com) και γυαλιά PORSCHE DESIGN (www.panaidis.gr)!

Next day beach day wearing VANDAZZZ surfsuit (www.vandazzz.com) and PORSCHE DESIGN shades (www.panaidis.gr)!