Καινούργιο μυστικό ομορφιάς από τον Δρ. Έκτορα Χατζηπαναγή!

 

Το HYPPP είναι η τελευταία καινοτομία για τη θεραπεία των σημείων γήρανσης του προσώπου και βαθιάς αναζωογόνησης του δέρματος. Πρόκειται για προϊόν που προέρχεται από αίμα και αποτελείται από πολλούς αναγεννητικούς παράγοντες. Το HYPPP παράγεται μέσω της διαδικασίας 'εξωσωματική προσομοίωσηςτραύματος', η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Έλληνα πλαστικό χειρουργό Δρ. Έκτορα Χατζηπαναγή και την επιστημονική του ομάδα στο Λονδίνο και το Μόναχο, μετά από πέρα μίας δεκαετίας έρευνας. Η τεχνολογία, η οποία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για τη θεραπεία τραυμάτων, έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού βραβείου για την καινοτομία στη βιοτεχνολογία το 2013.

 

Το HYPPP διαφέρει από τις πιο γνωστές θεραπείες που βασίζονται στο αίμα, όπως η PRP (γνωστή και ως Vampire Lifting) στη μοριακή του σύνθεση. Σε αντίθεση με το χρόνο προετοιμασίας μόνο των 30 λεπτών, που συνήθως απαιτεί το PRP, το HYPPP χρειάζεται 2-4 ημέρες προετοιμασίας, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση (αυτό αποφασίζεται από το γιατρό σας) ... επειδή δεν μπορεί να βιαστεί η φύση. Το HYPPP στην πραγματικότητα παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που προσομοιώνει ένα τραύμα έξω από το σώμα και συνεπώς περιέχει όλους τους αναγεννητικούς παράγοντες που παράγονται κανονικά κατά τη διάρκεια της επούλωσης ενός τραύματος. Αυτό το καθιστά ιδανικό ως εξατομικευμένη θεραπεία, καθώς όλοι μας είμαστε μοναδικοί!

 

Το HYPPP Liquid-Facelift βοηθά στην αποκατάσταση της βαθιού χόριου και οδηγεί σε βελτίωση των βιοχημικών ιδιοτήτων του δέρματος όπως η ελαστικότητα και η στεγανότητα. Για μια ένεση HYPPP-LIFT, το HYPPP συνδυάζεται με μια φυσική ουσία που βοηθά στο σχηματισμό ενός πλέγματος γέλης στην περιοχή της ένεσης. Αυτό δεσμεύει τους αυξητικούς παράγοντες HYPPP, διασφαλίζοντας ότι απελευθερώνεται σταδιακά και συνεχώς στην γύρω περιοχή. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τη μετανάστευση κυττάρων και την παραγωγή νέων αιμοφόρων αγγείων, τα οποία βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου και το σχηματισμό νέου ιστού. Το αποτέλεσμα είναι η βαθιά αναζωογόνηση του δέρματος και η ενίσχυση του περιγράμματος του προσώπου, ενώ η ανακλαστικότητα του δέρματος βελτιώνεται σημαντικά. Προαιρετικά, μπορεί να προστεθεί επιπλέον ινωδογόνο στο HYPPP σύμφωνα με το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης. Το HYPPP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως filler για τη βελτίωση της εμφάνισης ρυτίδων και επιφανειακών ανωμαλιών, σημείων και σημείων ακμής.

 

Ως διαδικασία ιατρείου, το HYPPP εγχέεται στην κατάλληλη περιοχή με παρόμοιο τρόπο όπως και άλλα υλικά πλήρωσης. Το HYPPP μπορεί να εγχυθεί στο μέτωπο (ρυτίδες σύσπασης, ρυτίδες μεσόφρυου), στο μέσον του προσώπου (στα μάγουλα, στις ρινοπαρειακές ρυτίδες, στις γραμμές χαμόγελου) και το κάτω πρόσωπο (γραμμές άνω χείλους, αύξηση/αναδιαμόρφωση πηγουνιού). Η θεραπεία με HYPPP έχει μακροχρόνια αποτελέσματα, είναι ασφαλής, γρήγορη και απλή και μπορεί να παρασχεθεί με τοπική αναισθησία.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο instagram @dr.ektor

...και στο βιντεάκι παρακάτω!

 

New and amazing beauty secret... by doc Ektoras Hatzipanayis! 

 

HYPPP is the latest innovation for the treatment of facial signs of aging and deep skin rejuvenation. It is a blood-derived product , composed of many regenerative growth factors. HYPPP is produced through the process of 'Extracorporeal Wound Simulation' , which has been developed by the greek plastic surgeon Dr. Ektoras Hatzipanayis and his scientific team in London and Munich, after over a decade of research. The technology , which can also be applied for the treatment of wounds, has earned multiple awards , including the German Prize for innovation in Biotechnology in 2013.

 

HYPPP differs from the most commonly known blood-based treatments, such as PRP (also known as Vampire Lifting) in its molecular composition. In contrast to only 30 min preparation time, that PRP usually requires, HYPPP needs 2-4 days preparation, depending on the intended use (this is decided by your doctor)...because you cannot hurry nature. HYPPP is actually produced through a process that simulates a wound outside the body, and therefore contains all the regenerative growth factors that are normally produced during the healing of a wound. This makes it ideal as a personalised treatment, as everyone of us is unique!

 

The HYPPP Liquid-Facelift helps rebuild the deep skin layer leading to an improvement of skin biomechanical properties such as elasticity and tightness. For a HYPPP-LIFT injection, HYPPP is combined with a natural substance that helps the formation of a gel matrix at the injection area. This matrix binds the HYPPP growth factors, making sure that they are released gradually and continuously into the surrounding area. At the same time, the matrix supports cell migration and generation of new blood vessels, which aids collagen production and new tissue formation. The result is a deep skin rejuvenation and enhancement of facial contour, while light reflectivity of the skin is aslo significantly improved. Optionally, extra fibrinogen can be added to HYPPP according to the desired augmentation effect. HYPPP can also be used as a filler to improve the appearance of wrinkles and surface irregularities, scars and signs of acne.

As an office procedure, HYPPP is injected into the target area in a similar manner as other fillers. It can be injected in the forehead (frown wrinkles, Glabellar wrinkles), in the midface (crow’s feet, cheek augmentation, nasolabial wrinkles, smile lines) and the lower face (top lip lines, marionette wrinkles, chin augmentation/remodelling). Treatment with HYPPP has a long-lasting effect, it is safe, fast and uncomplicated, and can be carried out as an outpatient procedure under local anaesthesia.

 

Check out details on his instagram @dr.ektor 
 
... and more details in this video! Amazing right?!