Επόμενη μέρα σε φωτογράφηση για το καινούριο Online shop www.wyoustores.com !

Next day at a photoshoot for the new online shop www.wyoustores.com !

Μετά τη φωτογράφηση φαγητάκι στο DIFFERENT BEAST!

It’s a wrap and yummy lunch at DIFFERENT BEAST!