Επόμενη μέρα με ολόσωμο μαγιώ STEFANIA FRANGISTA (www.stefaniafrangista.com) και γυαλιά JOHNPAN (www.jpjohnpan.com) έτοιμη για μπανάκι!

Next day wearing STEFANIA FRANGISTA one piece swimsuit (www.stefaniafrangista.com) and JOHN PAN shades (www.jpjohnpan.com) ready for the beach!